TALOTEKNIIKAN LVIJ-TEKNINEN SUUNNITTELU
Hankesuunnittelusta työmaavalvontaan

Talotyyppien mukaiset perusjärjestelmät lämmmitys-, vesi&viemäri-, Ilmanvaihto- ja jäähdytyssuunnittelu;
erikoisjärjestelmät, sprinklersuunnittelu, kylmätekniikka, höyry- ja paineilmajärjestelmät;
lausunnot ja selvitykset,työmaavalvonta, koordinointityö
.

>> Referenssilajit

Monipuolista osaamista kulloistenkin tarpeiden mukaan toteutettuna ja asiakkaan
toiveiden mukaan räätälöitynä hankesuunnittelusta työmaavalvontaan.

 

 

 

 

 

 

 

 RAKENNUSAUTOMAATIOSUUNNITTELU 
Säätökaaviot ja säätöoptimointi


ENERGIANHALLINTAJÄRJESTELMÄT
Hybridiratkaisut ....
Energialaskelmat, E-luku
Energiatodistukset
Energiakatselmukset      
Nollaenergiaratkaisut
Uusiutuvat energialähteet
Hukkaenergian hyötykäyttö ym.

LUOTETTAVA ITÄVIEJÄ
Talotekniikan suunnittelukonsultaatiot itäviennissä
Koordinointityö monitoimijatiimeissä

>> Valikoidut referenssit ja palvelut pdf
>> Historiaa kymmenvuotiskaudelta 2002-2012


LVIAJ-suunnittelua ammattitaidolla ja kokemuksella

Kohteina

  • uudisrakennukset, asuin- ja teollisuusrakennuksia,
  • julkisia tiloja
  • tuotantoketjun rakennukset laidasta laitaan navetoista meijereihin
  • asunto- ja palvelutuotannossa olemme tehneet hotelleja, pien- ja kerrostaloja
  • pienvesipuhdistamot ja huoltokirjojen laadinta
  • energiaselvitykset sekä korjausrakentaminen
  • ekologinen rakentaminen ja vihreät IT-salit (green data centerit) kuuluvat osaamisalueeseemme
  • lisäksi olemme tehneet työmaavalvontaa
  • alueverkostoja ja suunnittelukonsultointia
  • muut tilat... ks. referenssijako

Toimeksiantoina on ollut laboratorioita, kirkkoja, kauppakeskuksia, teurastamoita, toimisto- ja liikerakennuksia, tuotantolaitoksia, teollisuusrakennuksia, varastoja, terminaaleja, urheilutiloja, uimahalleja, jäähalleja, museoita, kouluja, asuinrakennuksia, hotelleja ja palvelutaloja, kalliorakentamista ym. erikoiskohteita kotimaisiin ja vientikohteisiin. Laitetilat (green data centers) kuuluvat myös suunnittelureferensseihimme.

Olemme käytettävissä teknisesti vaativissa erikoishankintaprojekteissa sekä toimitus- ja asennusvalvontatehtävissä. Kotimaan suunnittelukohteiden skaala on ollut ajan saatossa varsin laaja; pienistä saneerauksista raskaan metalliteollisuuden suuriin hankkeisiin. Suunnittelutyötä teemme AutoCAD ja MagiCAD -ohjelmilla. Tarvittaessa suunnitelmat tehdään  3-D mallinnettuna tai aksonometrisinä.

Tekemämme kohteet on tilastoitu seuraavan karkean luokittelun mukaisesti. Osaamisemme kattaa kaikki talotekniikan LVI-tekniset suunnittelualat.

                     RAKENNUSTYYPPI / Tyyppino.
                     Alueverkostot, jätehuolto / 1
                      Asuinrakennukset  /  2
                      ITC-tilat, datacenterit, energianhallinta /  3
                      Hallit, varastot / 4
                      Hotellit, ravintolat  /  5
                      Huoltoasemat, varikot  /  6
                      Julkiset rakennukset   /   7
                      Jäähallit   /  8
                      Kaivos- ja kalliotilat   /  9
                      Kasvihuoneet,teemapuistot  / 10
                      Kirkot, seurakuntatilat  /  11
                      Työmaavalvonta   /  12
                      Korjaamot, parkkitilat   /  13
                      Laboratoriot  /   14
                      Lentoasemat, terminaalit  /  15
                      Liiketilat, myymälät   /  16
                      Vartioasemat, auditoriot /  17
                      Museot, teatterit  /  18
                      Opetustilat, kasarmit   /  19
                      Palvelutalot  /  20
                      Pesulat   /   21
                      Prosessiteollisuus, sahat  /  22
                      Puhdastilat  /  23
                      Päiväkodit  /  24
                      Hoivakodit, terveysasemat  /  25
                      Saneeraukset, kuntoselvitykset   /  26
                      Teollisuus- ja tuotantotilat   /   27
                      Toimistotilat  /  28
                      Uimahallit, kylpylät   /   29
                      Urheilutilat  /  30
                      Valvontatyöt, lausunnot  /  31

Tämä luokittelu on suuntaa-antava referenssien ja tarjoamamme suunnittelupalvelun ryhmittelyn väline.
Luokittelussa on säilytetty tilastollisista syistä vanha jako, vaikka osin painopisteet ovat muuttuneet 2000-luvulla.

Paremman yleiskuvan saa, jos edellä mainittu laaja kohdekirjo tiivistetään samankaltaiset kohteet yhdistämällä.

 

 

 

Vahvacon Oy
Imalankatu 2 C, 00240 Helsinki Finland
Puh. +358 10 277 4040
www.vahvacon.fi