Hetket työssä ja touhussa, luonnon ehdoilla

Arzamas_hopeinen

KARHUVIDEON ANTIA VUODELTA 2012  (juhlajulkaisun osana) ARZAMAS-Hopeinen  (Ote vuoden 2013 joulukalenterista)


Aika ajoin on syytä arkistoida ja vuoden vaihde on siihen varsin hyvä ajankohta.

Samalla oppii vaikkapa animoinnin taidon. Vahvacon Oy:ssä kehitetty metodisapluuna sisältää mm. sanaketjumetodin. Tässä ajatusta ilmiöidään teonsanalla välkkyä.
Välkky viittaa lahjakkaaseen ihmiseen, jolle on suomen kielessä keksitty kiertoilmauksia kuten kansakunnan kynttilä jne. Insinöörin nimike tulee latinan sanasta merkityksessä viisas ihminen, viisaus ymmärrettynä sellaisilla sanonnoilla kuin "polla säteilee tai nuppi leikkaa". Nykytermeillä kyse on loogisesta älykkyydestä. Sitä ei aina uskoisi, kun rakennusprojektien ja suunnittelun kulkua seuraa, ja vaikka aina aika ajoin jollakin välähtää-kin.

 Välkky-välkkyä-?-? => välähtää

(älyn/salaman) väläys-välähtää-?-? Eikä! Laadullisesti katsoen suomenkielessä ei tunneta älynvälkkeistä ihmistä!
Mitä se kertoo meistä suomalaisista, olemme kielessämme vieläkin jeemejä eli hämäläisiä, joita hidasälyisinä-kin on pidetty?

Täydessä ymmärryksessä on suomenkielessä yleensä täysi sanaketju helposti hahmotettavissa tapaan nimisana-teonsana-laatusana-luonnehdinta eli adverbi (miten, millä tavoin), mutta välkkyä-verbistä ei ole olemassa varsinaista samavartaloista adjektiivia eli laatusanaa ja keinotekoiselta kielikorvaan särähtää myös sanoa välkysti, vaikka jokin voikin olla välkysti tehty ja sanottu, ainakin teoriassa. Tuotos on oiva esimerkki oheisoppimisesta ja työssä oppimisesta. Arkistointia opetellessa syntyi sekä idea että toteutus hallinnon viiteryhmän antamien vihjeiden mukaan.

 

Putket

Humaavia tapauskertomukais_joulukalenteri 2017

PUTKET (koesarja projektivalokuvista) HUUMAAVIA TAPAUSKERTOMUKSIA 2017 (joulukalenterin osana paviaanijohtaminen)

 

 


 

 

 


 

 

Vahvacon Oy
Imalankatu 2 C, 00240 Helsinki Finland
Puh. +358 10 277 4040
www.vahvacon.fi