Eteen päin on elävän mieli 
LVI-suunnittelukokemusta vuosikymmeniä

Henkilöresurssit

Toimistolla on osaava henkilöstö, ketterään toimintaan kykenevä. Yritys aloitti toimintansa vuonna 2002 elokuussa ja kasvoi ripeästi nykykokoonsa alan turbulenssista huolimatta. Turbulenssia on aiheuttanut itäviennin äkillinen väheneminen noin 90% liikevaihto-osuudesta 5%:iin. Muutos on vaatinut sopeutumista ja toiminnan sopeuttamista vientivetoisuudesta kotimaisuusasteen korottamiseen. Ketteryys, sitkeys ja pitkäjänteisyys on ollut ja on vahvuutemme.

Toimiston kotikieli on suomi, Virossa olevan viron ja venäjänkielisen tytäryhtiön Eesti Vahvacon Oü:n kanssa kommunikaatiokieli on englanti ja/tai suomi. Eesti Vahvacon Oü on toiminut Tallinnassa vuoden 2013 helmikuun alusta, osa Helsingin toimiston kapasiteetista siirtyi Poriin syksyllä 2011, ja on siellä vakiinnuttanut paikkansa kolmen ihmisen vahvuudella. Vuosi 2012 oli kymmenvuotisjuhlavuosi, jonka alkuun ja loppuun sanotut muutokset sijittuivat.

Toimitusjohtajalla on alasta yli 30 vuoden kokemus, projektipäälliköillä vähintään viiden vuoden kokemus.

Henkilöstön kehitys vuosina 2004 - 2015 (suluissa Tallinnan henkilöstö)Välineresurssit ja sijainti

Toimisto sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella Pohjois-Haagassa, Helsingissä.
Suunnittelussa käytämme AutoCad ja MagiCad -ohjelmistoja, joilla myös tietomallintaminen BIM
onnistuu. Energialaskentaa teemme mm. Riuskalla ja Room-ohjelmalla.

Tietoyhteyksiä hoidamme eri toimipisteiden välillä Skypellä sekä yhteisen verkon
kautta.

Toimiston toimintakielet ovat suomi, englanti, venäjä, viro.
Toimistollemme on myönnetty ISO 9001:2008 sertifikaatti, joka täyttää myös ISO 9001:2015 määräykset,
mutta sertifiointi tehtiin 24.9.2015 vielä vanhan sovitun standardin mukaan ennalta sovitun mukaisesti.

Karttakuva: Rakennushankkeitamme 10 vuoden ajalta.

Hallitus ja omistussuhteet 
Vuosina 2002-2009
Veikko Vahvaselkä Ky 50% ja Ilkka Råman 50%

Vuosina 2010-2015...
Ilkka Råman 75% ja Marita Råman 25%

>> Sijainti kartalla

LVI-Insinööritoimisto Vahvacon Oy
hallitus vuodesta 1.1.2016 alkaen
Diplomi-insinööri Ilkka Råman, perustajajäsen, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Filosofian maisteri Marita Råman, hallituksen jäsen
Kuvataiteen maisteri Samuli Råman, hallituksen jäsen
Tietojenkäsittelytieteen maisteri Mirva Toivonen, hallituksen jäsen

Eesti Vahvacon Oü
hallitus 7.1.2012 alkaen
Diplomi-insinööri Ilkka Råman, Vahvacon Oy  80%
Diplomi-insinööri Aleksandr Spitsõn, Eesti Vahvacon Oü  20%

Tavoitteena on integroida pehmeät arvot koviin arvoihin, sillä tiedämme erilaisten luonteiden ja lahjakkuusrakenteiden voivan toimia ja elää sopuisasti yhdessä vaikeuksissakin. Toimistomme on ollut koko toimintansa ajan monikansallinen.  Olemme luoneet uuden toimintakauden symboliksi sidosryhmäjohtamisfilosofian, jossa kuvallisuus yhdistyy yritystoimintaan kauniilla, symbolisella ja tehokkaalla tavalla, niin on mukavampi tehdä työtä asiakkaan ja muiden sidosryhmien parhaaksi. Asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien vaalinta on meille arvo sinänsä suunnitteluosaamisen, projektijohtamisen  ja kultuuritaidon lisäksi.


Kantava idea toimintastrategiassa

Toiminta perustuu funktiokohtaisiin toiminta-alueisiin, jossa F1 edustaa lähtökohtaa, alkutilannetta ja F31 päätostä, hääjuhlaa, peijaisia.
Eriote symbolistisesta ja koodatusta toimintakäsikirjasta 2015:

Pöllö on viisauden ja tyhmyyden symboli

Ymmärtämislajien käyttökelpoisuus ilmenee mm. mahdollisuutena tutkia hallinnollisia ongelmia luokittelun kautta. Pöllöjä on suomalaisessa linnustossa monta lajia, joista Viitokkeen symboliikkaan on kertynyt kolme eri lajia, hiiripöllö, suopöllö ja hiiripöllö.

VII Sooloilu – Communication – projektifunktiot  F28 Tiedonkulku + F31 Projektin päätös (hiiripöllö)
III Merkkiverkko – Consolidation – projektifunktiot F14 Tietotekniikka + F12 Vaatimustaso (helmipöllö)
I Yleisyys – Culture – projektifunktiot F1 Työkohde + F10 Toimittajat (suopöllö)

                              

                                    
Symboliikka toimii, koska valitut symbolit edustavat sekä alkua, loppua että keskeistä toimintaa ja kattavat näin ollen funktioinnin välillä F1-F31.  Sanottu voi vaikuttaa typerryttävältä, vaikka se sisältää silti harkitun menettelyn kuten yleensä on myös projektien laita.

Laatukäsikirjan F10 toimittajafunktio on laajemmissa hallintoyhteyksissä sidosryhmäfunktio. Systeemin perustana olevassa
hirvestyskaavassa >>vastaava funktio edustaa metsästysseuraa. Vastaava funktiot tietenkin tarkoittaa analogista tai isomorfista samankaltaisuutta.

 

>> etusivulle 

 


 

 

 

 

 

Vahvacon Oy
Imalankatu 2 C, 00240 Helsinki Finland
Puh. +358 10 277 4040
www.vahvacon.fi