Sanan voima
Integrointi, synkronointi, systeemi ja isomorfia

Yhdistää ja tahdistaa, sitä pääosin integrointi ja synkronointi merkitsevät. Kun Vahvaconissa synkronoitiin syksyllä 2015 laatupäällikön ja hallintopäällikön tehtävät apulaisjohtajan tehtäviksi, niin työvaihe oli yhdistämistä, mutta ei välttämättä tahdistamista.Synkronointi voi tarkoittaa monia eri asioita, tekniikassa se on kahden eri järjestelmän saattamista samaan tilaan. Esimerkikin projektiaikataulut parhaimmillaan synkronoivat eri työvaiheet toteutettvaksi samanaikaisesti.

Integrointi on toiminto, jossa yhdistetään kaksi tai useampi toiminto yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kun Vahvaconissa synkronoitiin laatupäällikön ja hallintopäällikön tehtävät apulaisjohtajan tehtäviksi, niin tapahtunut oli toimenkuvan eri osasten yhdistämistä, mutta ei välttämättä tahdistamista.

Isomorfia on rakenteen yhtäläisyyttä, samanmuotoisuutta; vaikka rakenne on sama, yksityiskohdat voivat vaihdella. Vahvaconin toimintakäsikirja ja laatujärjestelmä ovat isomorfisia suhteessa Proppin satukaavaan, joka on ollut toimintahallintajärjestelmän perustana alkujaan. Selvennöksenä seuraavassa esimerkki ahvenesta, jonka kalastajat tuntevat peitenimellä tonttu.  Tonttuisomorfiana ahven on tonttu kuviointinsa vuoksi, ääriviivapiirroksessa merkitys katoaa, muoto pysyy. Projekteissakin on samanrakenteisuutta menettelytasolla, sisältö vaihtelee, toteutusmuoto ei yleensä.

 

Kuva.  

Ahvenisomorfia. Tonttuna tunnettu kala on saanut nimensä väriensä ja kuviointinsa vuoksi. Ääriviivapiirros kadottaa tuon merkityksen. Sama kala, eri merkitys.


Systeemi on järjestelmä, joka rakentuu loogisesti, joko ohjeistuksen tai muutoin luotujen rakenteiden mukaan. TATE12 määrittää LVI-suunnittelussa, mitä järjestelmäkohtaisiin tehtäviin kuuluu, integrointi muodostaa sanamerkityksiltään systeemisen rakenteen semanttisella tasolla seuraavasti:

1. HOLISTISUUS
Yksittäinen teko tai osa yhdistyy ja liittyy osaksi kokonaisuutta

2. SOSIAALISUUS
Yksilö yhdistyy ja liittyy rotuun, uskontoon tai etniseen ryhmään.

3. ORGANISOITUMINEN
Yksilö liittyy ja yhdistyy organisaation, koulun, instituution jäseneks.

4. MATEMATIIKKA
Matematiikassa toiminto, joka löytää olennaisen funktion tai yhtälön, differentiaaliyhtälössä.

5. EKOMYYTTISYYS
Käyttäytyminen, jossa yksilö on sopusoinnussa ympäristön kanssa.

6. HARMONISUUS
Psykologiassa persoonallisuuden osatekijöiden järjestäytyminen osaksi koordinoitua, harmonista kokonaisuutta.

7 . GENETIIKKA
Genetiikassa mukautuminen ja sopeutuminen.

Pareina esitettynä:

KOVAT ARVOT     Matematiikka Genetiikka
YHTEISÖLLISYYS   Sosiaalisuus Organisoituminen
PEHMEÄT ARVOT   Holistisuus Ekomyyttisyys
FOKUS     Harmonisuus  


Sanat voivat hämätä tai selventää. Sanantaito on suunnittelussakin tarpeen. Suunnittelutyö on yhteisen ymmärryksen rakentamisen prosessi, jossa eri näkemykset sovitetaan yhteen.

Edellä olevien sanaselitysten perusteella suunnittelijalle on tuttua synkronointi ja systeemisyys. Projektijohtamiselle vuorostaan on arkipäivää eri integrointi, jossa eri toimintakomponentit kootaan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Isomorfisuus on Vahvacon Oy:n apulaisjohtajan erityisosaamista ja rinnastuu analogian ja fasilitoinnin taitoon. Tällä on yhteys työnjakoon, jossa toimitusjohtaja integroi yrityksen toiminnan, apulaisjohtaja näkee isomorfiat, mitä mikin edustaa, projektihenkilöstö tekee työt systemaattisesti synkronoituna.

Trizologia on Vahvacon Oy:n kymmenvuotisen laatukehityksen tulos. Sanoiksi kiteytettynä asia voidaan esittää näinkin.

 

 

Vahvacon Oy on harjaantunut joukko toimijoita, jotka osaavat pelata yhteen joukkueen kapteenin johdolla sparrattuna. Apulaisjohtaja toimii ikään kuin konserttimestarina. Tavoitteena on integroida jokaisessa työssä kokemus  ja innovatiivisuus ja oivaltavuus tehokkuuteen sekä tekniikka ja humanismi luovuuteen, uudet ja vanhat tekijät alan parhaaksi, unelmat ja realiteetit onnistuneeksi lopputulokseksi.  Määrämuotoisuus edustaa laatua, josta on sertifikaatti.

 

 

Vahvacon Oy
Imalankatu 2 C, 00240 Helsinki Finland
Puh. +358 10 277 4040
www.vahvacon.fi